BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI PERLIS

ARAHAN
i. Gunakan HURUF BESAR & diisi dengan lengkap.
ii. Anda WAJIB mengisi bahagian bertanda *
MAKLUMAT PENGGUNA
Nama Penuh *
No Kad Pengenalan *
Kata Laluan *
Taip Semula Kata Laluan *
Email
No Telefon Bimbit
Jantina *
Status Usahawan *
Pengisytiharan Muflis *
Agensi Bimbingan
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri (BPEN)
Bank Pertanian Malaysia Berhad (AGROBANK)
Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Jabatan Perikanan Malaysia (PERIKANAN)
Jabatan Perkhidmatan Veterinar (VETERINAR)
Jabatan Pertanian Perlis (PERTANIAN)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK)
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS)
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
MAJLIS PERBANDARAN KANGAR (MPK)
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)
Malaysia Productivity Corporation (MPC)
MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY (MITI)
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis (PKENPs)
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME CORP)
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia (PERDASAMA)
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)
SIRIM (SIRIM)
SME BANK (SME BANK)
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
TEKUN Nasional (TEKUN)
TERAJU (TERAJU)

MAKLUMAT SYARIKAT
Nama Syarikat
No. Pendaftaran Syarikat
Alamat Syarikat
Poskod
Parlimen
Dun
Jenis Produk
Jenama Produk
Kluster
Sektor
No Telefon Perniagaan/Pejabat
No Faks
Media Sosial (Blog/Facebook/Instagram/Website)
Tarikh Mula Operasi :
Bilangan Pekerja Mahir: Separuh Mahir:
Pasaran
Dalam Negeri
Memasuki Pasaraya
Luar Negara
Jualan/Pendapatan Tahunan (RM) Kurang daripada 100,000
101,000 - 200,000
201,000 - 300,000
301,000 - 400,000
401,000 - 500,000
501,000 - 600,000
601,000 - 700,000
Lebih daripada 700,000
Sijil Kualiti
GMP
MS
HACCP
KKM
HALAL
MeSTI
ISO
SSM
Sijil Perakuan Perniagaan (PPK) CIDB
Lesen Perniagaan Majlis Perbandaran Kangar (MPK)

PENGAKUAN PENGGUNA
Saya dengan ini akui segala keterangan yang diberikan adalah benar dan jika didapati terdapat pemalsuan maklumat, tindakan boleh dikenakan ke atas saya.
    Batal