usahawanperlis@gmail.com

Usahawan Perlis Official

Bantuan

# Bantuan Kategori Persijilan Perlesenan Geran Pinjaman Agensi
11 1) Agrofood Facility (AF) 2) Micro Enterprises Facility(MEF) 3) All Economic Sector (AES) 4) Sarawak Micro Credit Scheme 1 (SMCS 1) 5) Sarawak Micro Credit Scheme 2 (SMCS 2) 6) Usahawan Tani 7) Komuniti Nelayan 8) Pesawah Padi dan penyediaan perkhidmatan operasi tanaman 9) Perniagaan baru berasaskan pertanian dan asa Tani (Startup) 10) Perusahaan sediaada berasaskan pengeluaran dan asas tani termasuk usahawan Micro Pertanian, peruncitan, pemprosesan Nama: Fazlin Mohd Salleh Alamat e-mel: fazlin.salleh@agrobank.com.my No.Tel: 0124407003 Tiada Bank Pertanian Malaysia Berhad
12 1) Program Latihan dan Kursus untuk Usahawan 2) Khimad Nasihat Teknikal Terbuka kepada semua usahawan di bawah MARDI Persijilan Halal 1) Geran CUP 2) Geran HIP 3) Geran Agropreneur Muda Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia
13 1) Program Peningkatan Ekonomi Asnaf Modal dan kursus Tiada Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Perlis
14 1) Penangguhan Pembiayaan Peserta(3bulan 2minggu) 2) Pertambahan Penangguhan pembayaran balik(tambahan 3bulan) Kemampuan untuk bayar balik Tiada Pinjaman Bayaran Balik Amanah Ikhtiar Malaysia
15 1) Anugerah Kedai Harga Patut (AKHP) 2) Transformasi Produk dan Pengedaran Berkesan- Program Citarasa Malaysia 3) Suaian Perniagaan 4) Program Pembangunan Modal Insan Industri PKS- Latihan dan Bimbingan 5) Insentif Pendaftaran Barcode Pengkomersilan produk Tiada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan