usahawanperlis@gmail.com

Usahawan Perlis Official

Bantuan

# Bantuan Kategori Persijilan Perlesenan Geran Pinjaman Agensi
1 1) Peningkatan Ruang Pemprosesan 2) Peningkatan Pengeluaran Produk 3) Pembangunan Teknologi Pembungkusan 4) Pembangunan Modal Insan 5) Pengiklanan Premis Projek 6) Pembangunan Produk Harum Manis Pemprosesan dan Pembungkusan Tiada Geran Cup dan HIP dari Putrajaya Jabatan Pertanian Perlis
2 1) Pasar Tani/ Projek Khas (Karavan Tani Baru) 2) Pembangunan Usahawan: - Naiktaraf Gerai Buah-Buahan Segar - Agrobazar Kedai Rakyat 3) Agropreneur Muda - Agro ladang dan Agro Niaga - Promosi Keahlian My Agrosis - Pelancaran Kelab My Agrosis - Pengkomersilan Produk My Agrosis 4) Galakan Pasaran Dalam Negara 5) Pemasaran Industri Asas Tani (IAT) 6) Agrobazar Online 7) Pendidikan Pasaran dan Khidmat Rundingan 8) Pakej Rangsangan Ekonomi 9) Ladang Kontrak Pengkomersilan produk Tiada Geran Agropreneur Muda Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
3 1)Senarai Program Pembangunan Industri Makanan: - Program Agropreneur Muda - Program Change Upgrade Product (CUP) 2)Senarai kursus yang dilaksanakan: - Kursus Pemprosesan dan Pembungkusan Keropok Lekor Frozen - Kursus Baikpulih Enjin Sangkut 3) Aktiviti Ke Arah Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI) dan Halal - Penyelenggaraan Pusat Pemprosesan Hasil Perikanan 4) Bantuan Usahawan Akuakultur Pemprosesan dan Pembungkusan Perlesenan Kualiti Makanan a) Geran Program Agropreneur Muda mendapat geran penuh maksimum RM20ribu b) Geran Program Change Upgrade Product (CUP), maksimum RM60ribu(30% dibayar oleh usahawan, 70% oleh agensi) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
4 1) Geran Program Change Upgrade Product (CUP) 2) Pakej Rangsangan Ekonomi 3) Geran Agropreneur Muda 4) Pakej Rangsangan Ekonomi (2) 5) Program B-40 Fasa 1 6) Program B-40 Fasa 2 7) Geran Khas Prihatin (GKP) Pemprosesan dan perlabelan produk Persijilan Halal Geran CUP dan B-40 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
5 1) Program Pembungkusan dan Perlabelan 2) Program Pensijilan Halal 3) Program Groombig 4) Program Pembangunan Vendor 5) Program Aktiviti RISEC 6) Program Karnival Usahawan RISDA 7) Program 3R 8) Program Aktiviti Ekonomi Tambahan Pembungkusan dan Perlabelan Persijilan Halal Geran diberikan untuk semua program Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah